Pomáhame šetriť našu planétu a Váš čas.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí spracovanie odpadov zo separovaného zberu vrátane odvozu odpadu priamo z miesto jeho výskytu. Samozrejme v prípade Vašich potrieb garantujeme potvrdenie od konečného zhodnotiteľa akceptované všetkými podpornými fondmi v Slovenskej republike. V Banskej Bystrici máme vybudované zariadenie na spracovanie odpadov výkonným lisom PRESONA, kde sa spracovávajú najmä PET fľaše z nápojov, PET, HDPE a PP fľaše z drogérií, fólia, kartón, papier a podľa potreby mnoho ďalších druhotných surovín. V Slavošovciach v okrese Rožňava Vám odoberieme akékoľvek množstvo odpadov z plastov, papiera, železných a neželezných kovov aj so zabezpečením dopravy k nám z miesta výskytu odpadu.

Lisovanie odpadu

Lisovanie rôznych druhov odpadových materiálov na plnoautomatických lisoch svetovej švédskej značky PRESONA s kapacitou až 144 t za deň.

  • lepenka
  • PET fľaše
  • zmesné plasty

Recyklácia PET fliaš

Pracia linka na výrobu PET vločiek z PET fliaš s kapacitou 3500 ton mesačne

Nákup odpadu

Naša spoločnosť vykupuje rôzne druhy plastov zo separovaného zberu tzv. komunálnych a rôzne druhy plastov z priemyslu tzv. technických plastov, papier, sklo.

  • plasty
  • papier
  • sklo

Predaj odpadu

Naša spoločnosť predáva rôzne druhy plastov zo separovaného zberu tzv. komunálnych a rôzne druhy plastov z priemyslu tzv. technických plastov, papier, sklo.

  • plasty
  • papier
  • sklo