Pomáhame šetriť našu planétu a Váš čas.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí spracovanie odpadov zo separovaného zberu vrátane odvozu odpadu priamo z miesto jeho výskytu. Samozrejme v prípade Vašich potrieb garantujeme potvrdenie od konečného zhodnotiteľa akceptované všetkými podpornými fondmi v Slovenskej republike. V Banskej Bystrici máme vybudované zariadenie na spracovanie odpadov výkonným lisom PRESONA, kde sa spracovávajú najmä PET fľaše z nápojov, PET, HDPE a PP fľaše z drogérií, fólia, kartón, papier a podľa potreby mnoho ďalších druhotných surovín. V Slavošovciach v okrese Rožňava Vám odoberieme akékoľvek množstvo odpadov z plastov, papiera, železných a neželezných kovov aj so zabezpečením dopravy k nám z miesta výskytu odpadu.

Lisovanie odpadu

Lisovanie rôznych druhov odpadových materiálov na plnoautomatických lisoch svetovej švédskej značky PRESONA s kapacitou až 144 t za deň.

 • lepenka
 • PET fľaše
 • zmesné plasty

Triedenie odpadu

Triedenie plastov zo separovaného zberu na dvoch prevádzkach. V Banskej Bystrici triedenie plastov zo separovaného zberu. V Slavošovciach triedenie technických plastov a plastov zo separovaného zberu.

 • triedenie komunálnych plastov v Slavošovciach
 • triedenie technických plastov v Slavošovciach
 • dotriedovacia linka v Banskej Bystrici

Nákup odpadu

Naša spoločnosť vykupuje rôzne druhy plastov zo separovaného zberu tzv. komunálnych a rôzne druhy plastov z priemyslu tzv. technických plastov, papier, sklo.

 • plasty
 • papier
 • sklo

Predaj odpadu

Naša spoločnosť predáva rôzne druhy plastov zo separovaného zberu tzv. komunálnych a rôzne druhy plastov z priemyslu tzv. technických plastov, papier, sklo.

 • plasty
 • papier
 • sklo