XI. Reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

12. januára 2018 sa spoločnosť Ekolumi, s.r.o. v zastúpení vedenia spoločnosti zúčastnila ako partner na 11. Reprezentačnom plese Odpadového hospodárstva a priateľov životného  prostredia, ktorý organizuje Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (A.P.O.H.) už od roku 2005. Každoročne sa tu stretávajú najvýznamnejší predstavitelia odpadového hospodárstva, priemyslu, odborných organizácií, zástupcovia štátu, miest a obcí, ako aj odborná verejnosť.