Názov projektu

Výroba PET vločiek z nespracovateľného plastového odpadu prostredníctvom inovácie výrobného procesu.

Hlavný cieľ projektu

Obstaranie vysoko inovatívnej technológie na spracovanie PET plastového odpadu. Spracovanie PET spočíva v spracovaní doteraz nespracovateľných PET fliaš na PET vločky, ktoré sú použiteľné pre ďalšie spracovanie.

Zber a spracovanie odpadov

s úsmevom na tvári spolu so zreteľom k životnému prostrediu

Dozvedieť sa viac

Pomáhame šetriť našu planétu a váš čas

ikona-zakony

Nemáte radi zákony, vyhlášky a potrebujete poradiť s dokumentáciou v oblasti životného prostredia?

Neváhajte nás osloviť

Materiály s ktorými pracujeme

Recyklácia

15.500 ton odpadu
  • Plasty 65%
  • Sklo 19%
  • Papier 16%

O spoločnosti

Blog

Kontakt

Mgr. Michal Figúr

konateľ
+421 908 379 543
Mgr. Lukáš Čierny

konateľ
+421 918 784 623
Ing. Marek Ďurán

obchodný manažér
+421 905 263 792
Bc. Mária Hrmová

obchodný manažér /
technické plasty
+421 903 990 001
Ing. Alexandra Matulová

prevádzkový manažér Banská Bystrica
+421 911 968 369
Ing. Zdenka Hrablayová

referent
+421 907 715 419
Ing. Katarína Budáčová

účtovníčka
+421 907 715 709
Bc. Jana Boroviaková

logistika
+421 905 703 646
Ing. Darina Figúrová

prevádzkový manažér Slavošovce
+421 907 151 610
RNDr. Daniel Kubinský, PhD.

IT, GIS
+421 910 297 398
rec. znak tlač
1

Prevádzka Banská Bystrica

Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica (areál bývalých cementární)
Prevádzka Banská Bystrica / Sídlo spoločnosti
2

Prevádzka Slavošovce

Slavošovce parc.č. 1568/1, 049 36 Slavošovce
Zberný dvor Slavošovce

Fakturačné údaje

Ekolumi, s.r.o. IČO: 45366977 DIČ: 2022958179 IČ DPH: SK 2022958179
Bankové spojenie: TATRA BANKA Č.účtu: 2923830941/1100 IBAN: SK71 1100 0000 0029 2383 0941 SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:17572/S

Sídlo spoločnosti

Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica
+421 908 379 543

Verejné obstarávanie

Súťažné podklady pre verejnú súťaž v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na týchto odkazoch:

Spracovateľská linka na výrobu polypropylénového a/alebo polyetylénového regranulátu a vstrekolis s formou pre výrobu plastových výrobkov - súťažné podklad.

Inovatívna výrobná linka na spracovanie doposiaľ nespracovateľného plastového PET odpadu - súťažné podklady.