Zber a spracovanie odpadov

s úsmevom na tvári spolu so zreteľom k životnému prostrediu

Dozvedieť sa viac

Pomáhame šetriť našu planétu a váš čas

Nemáte radi zákony, vyhlášky a potrebujete poradiť s dokumentáciou v oblasti životného prostredia?

Neváhajte nás osloviť

Materiály s ktorými pracujeme

Recyklácia

15.500 ton odpadu
 • Plasty 65%
 • Sklo 19%
 • Papier 16%

O spoločnosti

Projekty

 1. Názov projektu

  Výroba PET vločiek z nespracovateľného plastového odpadu prostredníctvom inovácie výrobného procesu.

  Hlavný cieľ projektu

  Obstaranie vysoko inovatívnej technológie na spracovanie PET plastového odpadu. Spracovanie PET spočíva v spracovaní doteraz nespracovateľných PET fliaš na PET vločky, ktoré sú použiteľné pre ďalšie spracovanie.

   

 2. Názov projektu

  Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti Ekolumi, s.r.o. prostredníctvom výroby výrobkov z plastov.

  Hlavný cieľ projektu

  Hlavným cieľom projektu je v snahe neustáleho zvyšovania stupňa spracovania vstupného, nespracovateľného, resp. takmer nespracovateľného materiálu, zaviesť unikátny výrobný proces jeho spracovania, vrátane výroby nových výrobkov.

   

Blog

Ohľadom PRACOVNÝCH MIEST prosíme kontaktujte výhradne pani Ing. Alexandru Matulovú +421 911 968 369

Mgr. Michal Figúr
konateľ
+421 908 379 543
Mgr. Lukáš Čierny
konateľ
+421 918 784 623
Ing. Marek Ďurán
obchodný manažér
+421 905 263 792
Slavomír Husár
obchodný manažér /
technické plasty
+421 903 990 001
Ing. Alexandra Matulová
prevádzkový manažér
Banská Bystrica
+421 911 968 369
Ing. Zdenka Hrablayová
office
+421 907 715 419
Ing. Zuzana Compelová
účtovníčka
+421 907 715 709
Ing. Veronika Libiaková
logistika
+421 905 703 646
Partizánska cesta 4634,
(areál bývalých cementární)
974 01 Banská Bystrica
Zobraziť mapu

Fakturačné údaje

Ekolumi, s.r.o. IČO: 45366977 DIČ: 2022958179 IČ DPH: SK 2022958179
Bankové spojenie: UniCredit Bank IBAN: SK29 1111 0000 0013 1914 7017 SWIFT: UNCRSKBX
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:17572/S

Sídlo spoločnosti

Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica
+421 908 379 543

Verejné obstarávanie

Súťažné podklady pre verejnú súťaž v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na týchto odkazoch:

Spracovateľská linka na výrobu polypropylénového a/alebo polyetylénového regranulátu a vstrekolis s formou pre výrobu plastových výrobkov - súťažné podklad.