Zber a spracovanie odpadov

s úsmevom na tvári spolu so zreteľom k životnému prostrediu

Dozvedieť sa viac

Pomáhame šetriť našu planétu a váš čas

Nemáte radi zákony, vyhlášky a potrebujete poradiť s dokumentáciou v oblasti životného prostredia?

Neváhajte nás osloviť

Materiály s ktorými pracujeme

Recyklácia

15.500 ton odpadu
 • Plasty 65%
 • Sklo 19%
 • Papier 16%

O spoločnosti

Projekty

 1. Názov projektu

  Výroba PET vločiek z nespracovateľného plastového odpadu prostredníctvom inovácie výrobného procesu.

  Hlavný cieľ projektu

  Obstaranie vysoko inovatívnej technológie na spracovanie PET plastového odpadu. Spracovanie PET spočíva v spracovaní doteraz nespracovateľných PET fliaš na PET vločky, ktoré sú použiteľné pre ďalšie spracovanie.

   

 2. Názov projektu

  Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti Ekolumi, s.r.o. prostredníctvom výroby výrobkov z plastov.

  Hlavný cieľ projektu

  Hlavným cieľom projektu je v snahe neustáleho zvyšovania stupňa spracovania vstupného, nespracovateľného, resp. takmer nespracovateľného materiálu, zaviesť unikátny výrobný proces jeho spracovania, vrátane výroby nových výrobkov.

   

Blog

Kontakt

Mgr. Michal Figúr
konateľ
+421 908 379 543
Mgr. Lukáš Čierny
konateľ
+421 918 784 623
Ing. Marek Ďurán
obchodný manažér
+421 905 263 792
Slavomír Husár
obchodný manažér /
technické plasty
+421 903 990 001
Ing. Alexandra Matulová
prevádzkový manažér
Banská Bystrica
+421 911 968 369
Ing. Zdenka Hrablayová
office
+421 907 715 419
Ing. Zuzana Compelová
účtovníčka
+421 907 715 709
Ing. Veronika Libiaková
logistika
+421 905 703 646
Partizánska cesta 4634,
(areál bývalých cementární)
974 01 Banská Bystrica
Zobraziť mapu

Fakturačné údaje

Ekolumi, s.r.o. IČO: 45366977 DIČ: 2022958179 IČ DPH: SK 2022958179
Bankové spojenie: UniCredit Bank IBAN: SK29 1111 0000 0013 1914 7017 SWIFT: UNCRSKBX
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:17572/S

Sídlo spoločnosti

Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica
+421 908 379 543

Verejné obstarávanie

Súťažné podklady pre verejnú súťaž v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na týchto odkazoch:

Spracovateľská linka na výrobu polypropylénového a/alebo polyetylénového regranulátu a vstrekolis s formou pre výrobu plastových výrobkov - súťažné podklad.